Cover image for Bibliotheca reformatoria neerlandica. Geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden.
Title:
Bibliotheca reformatoria neerlandica. Geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden.
Author:
Cramer, S. (Samuel), 1842-1913, editor.
Physical Description:
10 volumes ; 26 cm
General Note:
Added t.-p. in each volume.

Contains reproductions of title-pages.
Language:
Dutch
Contents:
1. deel. Polemische geschriften der hervormingsgezinden, bewerkt door dr. F. Pijper.--2. deel. Het offer des Heeren (de oudste verzameling doopsgezinde martelaarsbrieven en offerliederen) bewerkt door dr. S. Cramer.--3. deel. De oudste roomsche bestrijders van Luther, bewerkt door dr. F. Pijper.--4. deel. Leerstellige en stichtelijke geschriften van Ioann. Anastasius Veluanus e.a., bewerkt door dr. F. Pijper.--5. deel. Nederlandsche anabaptistica (geschriften van Henrick Rol, Melchior Hoffman, Adam Pastor, De Broederlicke vereeninge) bewerkt door dr. S. Cramer.--6. deel. Geschriften van Joann Pupper van Goch en Corn. Grapheus; Confutatio determinationis parisiensis contra M. L., bewerkt door dr. F. Pijper.--7. deel. Zestiende-eeuwsche schrijvers over de geschiedenis der oudste doopsgezinden hier te lande, bewerkt door dr. S. Cramer.--8. deel. Het martelaarschap van Hendrik Vos en Joannes van den Esschen, Willem van Zwolle, Hoste vander Katelyne, Christophorus Fabritius

(cont) en Oliverius Bockius, Guido de Bres en Peregrin de La Grange, bewerkt door dr. F. Pijper.--9. deel. Geschriften van gemengden aard (van Utenhove, Cooltuyn e.a.) bewerkt door dr. F. Pijper.--10. deel. De geschriften van Dirk Philipsz, bewerkt door dr. F. Pijper.
Format :
Book

Available:*

Library
Call Number
Material Type
Home Location
Status
Item Holds
Searching...
BR395.A1 B5 Adult Non-Fiction Central Closed Stacks-Non circulating
Searching...

On Order