Cover image for Những người muôn năm cũ : tập truyện
Những người muôn năm cũ : tập truyện
Title:
Những người muôn năm cũ : tập truyện
Author:
Huy Phương, 1937-
Personal Author:
Publication Information:
[Garden Grove, Calif.] : Nam Việt, 2014.
Physical Description:
230 pages ; 22 cm
Language:
Vietnamese
Contents:
Dưới mái từ đường -- Người con gái Bé̂n Ngự -- Chim bay biẻ̂n Bá̆c -- Có̂ nhân -- Hué̂ của một thời -- Dòng đời vã̂n trôi -- Quê nhà -- Những ngày buò̂n thảm -- Những dòng họ phiêu bạt -- Lạc loài nguò̂n cội -- Mưa Santa Ana -- Can[h] bạc cuó̂i năm -- Hié̂n xác -- Bé̂p lửa ngày vè̂ -- Người tù buò̂n -- Lon "Ngà̂u Bà" -- Giã từ Phú Sơn-Bá̆c Thái -- Đội tù ma.
ISBN:
9781500473167
Format :
Book