Cover image for Buông Cau Trô Ngược.
Title:
Buông Cau Trô Ngược.
Author:
Xuân Vũ.
Personal Author:
Publication Information:
Glendale, Calif. : Đại Nam, 1997.
Physical Description:
342 pages ; 21 cm
Summary:
Tiêu thuyêt phản ảnh nêp sông miên quê ở nam Viêt Nam, được Viêt băng ngôn ng~u đăc biêt miên Nam.
Language:
Vietnamese
ISBN:
9781888652109
Format :
Book