Cover image for Gào thét trong mưa bụi
Title:
Gào thét trong mưa bụi
Author:
Yu, Hua, 1960-
Personal Author:
Uniform Title:
Zai xi yu zhong hu han. Vietnamese
Publication Information:
Hà Nội : Công an nhân dân, 2008.
Physical Description:
387 pages ; 21 cm
General Note:
Translation of: Zai xi yu zhong hu han.
Language:
Vietnamese
Added Author:
Format :
Book