Cover image for Những người đàn bà còn ở lại : truyện dài xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1978 đé̂n nay
Title:
Những người đàn bà còn ở lại : truyện dài xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1978 đé̂n nay
Author:
Nguyẽ̂n, Ngọc Ngạn.
Personal Author:
Edition:
Tái bản là̂n thứ nhá̂t.
Publication Information:
San Jose, Calif. : Cơ Sở Văn Hóa Đông Phương, [1986]

©1986
Physical Description:
350 pages ; 21 cm
Language:
Vietnamese
Format :
Book