Cover image for Den danske skueplads, i dens historie, fra de første spor af danske skuespil indtil vor tid.
Title:
Den danske skueplads, i dens historie, fra de første spor af danske skuespil indtil vor tid.
Author:
Overskou, Thomas, 1798-1873.
Physical Description:
7 volumes in 6. 21cm
General Note:
Vol. 1-5: Forlagt af Samfundet til den danske literaturs fremme, 1854-64.

Vol. 6-7 have added t.-p.: Den kongelige danske skuepladses historie, fra dens overdragelse til staten i 1849 indtil 1874. Af Th. Overskou. Efter forfatterens død fortsat og fuldført af Edgar Collin ... Kjøbenhavn, Forlagsbureauet, 1876.
Language:
Danish
Added Uniform Title:
Samfundet til den danske literaturs freeme (Copenhagen, Denmark)
Format :
Book