Cover image for Tình sử Vương Chiêu Quân / La Lan [i.e. Chin P'ei fen] ; bản Việt văn Miêu Khả Khanh.
Title:
Tình sử Vương Chiêu Quân / La Lan [i.e. Chin P'ei fen] ; bản Việt văn Miêu Khả Khanh.
Author:
Lo, Lan.
Personal Author:
Uniform Title:
Ch'ing shih wang chao chun. Vietnamese
Publication Information:
Saigon : Chiêu Dương, 1974.
Physical Description:
311 pages ; 19 cm
General Note:
Translation of: Ch'ing shih wang chao chün.
Language:
Vietnamese
Format :
Book