Cover image for Tàn đen đó̂m đỏ : tiẻ̂u thuyé̂t
Title:
Tàn đen đó̂m đỏ : tiẻ̂u thuyé̂t
Author:
Phạm, Ngọc Tié̂n, 1954-
Edition:
Tái bản là̂n thứ 1.
Publication Information:
Hà Nội : Nhà xuá̂t bản Quân đội nhân dân, 2003.
Physical Description:
274 pages ; 21 cm
General Note:
Novel.
Language:
Vietnamese
Format :
Book

Available:*

Library
Call Number
Material Type
Home Location
Status
Item Holds
Searching...
VIETNAMESE FICTION Adult Non-Fiction Non-Fiction Area-Foreign Language
Searching...

On Order