Cover image for Nieuw vermeerderd en verbeterd groot stedeboek van geheel Italie, of naauwkeurige beschryving van alle deszelfs steden, paleizen, kerken, en voornaamste gebouwen, enz ... naar de origineele afteekeningen op de plaatzen zelfs door den Heer Joan Blaeuw, in zyn ed: leven schepen en raad der Stad Amsterdam, vermaard door zyne in't licht gegevene atlassen en Stedeboeken. Die de plaaten daar van in zyn ed: leven heeft laaten snyden, waarven eenige derzelven, om des te naauwkeuriger te wesen, door de voornaamste meesters binnen Rome zyn afgeteekend, en eenige plaaten door den uitgever verbetered. Waar by gevoegd zyn veele steden, havens, kerken en andere gebouwen, naar de Roomsche voorbeelden enz.
Title:
Nieuw vermeerderd en verbeterd groot stedeboek van geheel Italie, of naauwkeurige beschryving van alle deszelfs steden, paleizen, kerken, en voornaamste gebouwen, enz ... naar de origineele afteekeningen op de plaatzen zelfs door den Heer Joan Blaeuw, in zyn ed: leven schepen en raad der Stad Amsterdam, vermaard door zyne in't licht gegevene atlassen en Stedeboeken. Die de plaaten daar van in zyn ed: leven heeft laaten snyden, waarven eenige derzelven, om des te naauwkeuriger te wesen, door de voornaamste meesters binnen Rome zyn afgeteekend, en eenige plaaten door den uitgever verbetered. Waar by gevoegd zyn veele steden, havens, kerken en andere gebouwen, naar de Roomsche voorbeelden enz.
Author:
Blaeu, Joan, 1596-1673.
Personal Author:
Publication Information:
In's Graavenhaage : R.C. Alberts, 1724.
Physical Description:
4 volumes : plates (including frontispieces, maps, plans) (part double) ; 55 cm
General Note:
Tiele. Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde. 141.

Engraved illus. t. p. for each vol. also, with title of v. 1 in Dutch and French, for v. 2 in Latin, for v. 3 and 4 in French.

No general t. p.

Some engravings have signature of engraver, e. g.: I. Otten, D. Coster, Julius Mulheisser, and others; most have own imprint also, chiefly J. Blaeu, or P. Mortier, with a few by R. Alberts, 2 by J. Covens et C. Mortier, several by G. Rossi.

Some plates unnumbered; some have 2 or more illus. to an engraving; some are formed by 2 or more plates joined and overlapped to form continuous views.

Published in 3 v. by Blaeu, Amsterdam, 1633 with title: Theatrum civitatum et admirandorum, and in 4 v. by P. Mortier, Amsterdam, 1704, in Dutch, entitled: Het nieuw Stedeboek van Italie, and also in French, with title: Nouveau theâtre d'Italie.

CONTENTS. - deel 1. Lombardye. - deel 2. Den Kerkelyken Staat. - deel 3. De Koninkryken van Napels en Sicilie, nevens de eilander rondom Sicilie gelegen. - deel 4. Oud en nieuw Rome.
Language:
Dutch
Added Author:
Format :
Book