Cover image for Uirsgeulan Gaidhealach : leis an do choisneadh duaisean aig Mòid A' Chomuinn Ghaidhealaich.
Title:
Uirsgeulan Gaidhealach : leis an do choisneadh duaisean aig Mòid A' Chomuinn Ghaidhealaich.
Publication Information:
Struibhle : Aonghas Mac Aoidh, 1905.
Physical Description:
62 pages ; 19 cm
General Note:
"Air an cur a mach fo ughdarras A' Chomuinn cheudna."
Language:
Gaelic (Scots)
Contents:
Grannd, C. Clach na Lànain -- Mac Coinnich, D. Oighre 'n Dùin-Bhàin -- Grannd, C. Mòrag na Làraich-Mheadhoin -- Mac Phaidein, E. Pòsadh an dealain-dé.
Format :
Book

Available:*

Library
Call Number
Material Type
Home Location
Status
Item Holds
Searching...
PB1645 .U5 Adult Non-Fiction Central Closed Stacks
Searching...

On Order