Cover image for Pochatki drukarstva i sloviyan.
Pochatki drukarstva i sloviyan.
Title:
Pochatki drukarstva i sloviyan.
Author:
Popov, P. M. (Pavlo Mykolaĭovych), 1890-
Publication Information:
Kiev, [publisher not identified], 1924.
Physical Description:
38 pages : illustrations ; 26 cm
General Note:
Z dodatkom stath: "Sloviyanski inkounabouli kievski bibliotek".

Cover: Ukraiynski naukovskiy institut knyigoznavstva.
Language:
Russian
Format :
Book